Архив
 
 
 
Препоръчани книги
 

Отдавна не съм препоръчвала книга и сега, покрай един мой клиент, имам стимул да го направя. Това е книгата на Фриц Риман, "Основни форми на страх", която за моя радост я има и в свободен достъп он-лайн. Въпреки че вероятността мнозина вече да са я чели е голяма, тъй като е издадена през 2002 година, все пак реших да насоча внимането към нея, защото е една от наистина стойностните книги в областта на психологията, Тя е отлично четиво за всеки, който цени самопознанието. Благодарение на богатия си психотерапевтичен опит авторът много точно и конкретно успява да опише различните личностови типове и съответстващите им форми на страх. Изхождайки от своята клинична практика той успява да покаже болестта като екстремна форма на проява на нормални човешки нагласи, съществуващи в психиката на всеки един човек. Това съответства и на моя начин на мислене, повлиян от теорията за психичното здраве като скала, според която психичното здраве е ...

 
Self help
 

Има една притча за костенурката и скорпиона, която ми се прииска да коментирам: "Веднъж костенурката отстъпила на молбите на скорпиона да го качи на гърба си и го пренесе до другия бряг на реката. Скорпионът седял мирно през повечето път, но току пред другия бряг не се удържал и ужилил костенурката. Костенурката се възмутила: -Моята природа е такава, че аз се стремя да помогна на всеки. Затова помогнах и на теб. Как можа да ме ужилиш?! -Приятелко - отвърнал скорпионът - твоята природа е да помагаш, а моята - да жиля. И сега какво, ти се опитваш да превърнеш твоята природа в добродетел, а моята наричаш подлост?" Дълго време не разбирах смисъла на тази история. Имам пред вид - не разбирах докрай. Не ми изглеждаше справедлива. Костенурката не само че беше невинна, но дори беше сторила добрина на скорпиона - беше го пренесла до другия бряг, а той в знак на благодарност я беше ужилил! С една част от ума си разбирах, че наистина пс...

 
Мисъл на деня
 
 

Започни сега

 
18.03.2015  [quote]Започни сега. Започни оттам, където си ти. Започни с болка. Започни със съмнение. Започни с ръце, които треперят. Започни с глас, който също трепери, но започни. Започни и не спирай. Започни там, където си ти, с това, което имаш. Просто започни. Йеома Умебинйуо[/quote] Коментар: Всяко начало е начало на "треперещите ръце". На пръв поглед изглежда като страх. На втори поглед - това е вълнение. Вълнението, което хората с любов към приключенията, познават много добре. Те обожават възбудата на адреналина, който се освобождава заедно с надмогнатия страх и първата крачка в новото. По един или друг повод, по един или друг начин, постоянно се случва нещо да отлагаме. Не е необходимо това да е нещо външно - може да е осмеляването да заявяваш все повече своята собствена истина. Не е необходимо да е нещо  голямо - може да е изпращането на писмо, което дълго планираме да напишем. Отлагането на нещата понякога...

 
Ошо-просветлявания
 

Според Ошо, просветление и състрадание не е задължително да съвпадат - можеш да бъдеш просветлен и да нямаш състрадание. И когато това се случи, това просветление не носи нищо на другите хора - то е индивидуален акт на разцъфтяване на най-вътрешната ти природа, който не обогатява по никакъв начин света и човечеството. След Буда, обаче, състраданието се превръща в първа цел за духовно търсещия - дори и преди просветлението, и именно в това Ошо вижда неговия най-голям принос: "Настояването на Гаутама Буда върху състраданието е много нов феномен доколкото се засяга стария мистицизъм. Гаутама Буда създава исторически разделителна линия между миналото; преди него медитацията е била достатъчна, никой некога не е акцентирал върху състраданието заедно с медитацията. И причината за това е била, защото медитацията донася просветление, до твоето разцъфване, до твоето крайно изразяване на съществото ти. От какво повече имаш нужда? Дотолкова...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова ”Всички богове са вътре в нас” – така пише Хенрих Цимер в статията „За значението на индийската тантристка йога”. „Вътре” – означава в душата, в тялото, в колективното несъзнавано. Гопи Кришна в своята книга е показал, че случващото се с него не е било действие на Бога, което може да се сравни с взаимодействие между две личности (а именно така навярно би го възприел средновековният християнин). Източникът на случилото се с Гопи Кришна не е вън от него, а вътре. Да се даде възможност на боговете, обитаващи тялото ни, да се проявят – е нелека, а понякога даже и мъчителна задача и авторът е показал това много добре. „Който е близо до мен, е близо до огъня“ - тези думи се приписват на Исус Христос в един от апокрифните текстове. Как да се разбира смисълът на това изявление? Какво искат тези богове и богини от нас? Възникват не ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова За човек с моя тип характер никакви необичайни проявления под формата на видения и екстатични преживявания, или под формата на внезапно пробуждане на парапсихични способности, не биха могли да се представят за абсолютно достоверни и не изискващи никакви научни доказателства за съществуването на света на духа и на възможности за постигане на висше състояние на съзнанието. Подобни доказателства трябва да изглеждат достатъчно убедителни за антрополога и свещеника, за психолога и студента от историческия факултет. Отговорът, който аз намерих, след като наблюдавах и чаках около половин век и страдах почти четвърт век, разрешава едно след друго всички съмнения и предлага практическо решение на един от най-големите проблеми, с които някога се е сб...

 
Ошо-просветлявания
 

От Ошо "Има два начина да се отделиш от фалшивите си идентичности. Ти не си това, което си мислиш, чувстваш, представяш, проектираш. Това, което си, е просто фактът да си осъзнат. Каквото и да се случва, ти оставаш само съзнанието. Ти си съзнанието - тази идентичност не може да се разпадне. Тази идентичност не може да бъде оспорвана. Всичко останало може да бъде отречено и отхвърлено. Съзнанието остава крайният и единствен субстрат, единствената основа. Не може да я отричаш, не може да я отхвърляш, не може да се отделиш от нея. Така че това е процесът: това, което не може да се махне, това, което не може да се отдели от теб, това си ти; това, което може да бъде отделено от теб, не си ти. Болката е там; малко по-късно тя вече може да не е там - но ти ще бъдеш там. Щастието идва, и си отива; било е и няма да го има - но теб ще те има. Тялото е младо, след това тялото остарява... и всичко останало идва и си отива -...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова Описанието на Гопи Кришна за лесното и естествено възникване на стиховете в него напомня на „божественото безумие“, което Платон е наричал „мания“. Шекспир е славил „влюбените, безумците и поетите“. Влюбените пишат стихове, мистиците и пророците, такива като Уйлям Блейк или Сан Хуан де ла Крус, също са излагали своя опит под формата на стихове; мастерите в Дзен са създавали тристишия – хайку, и даже някои алхимици са описвали свои експерименти в поетична форма. Тези, които се подлагат на психоанализа, често отбелязват, че понякога само стиховете могат да предадат вътрешния опит, макар такава форма на себеизразяване може да няма никакво отношение към изкуството. Характерна особеност на стиховете се явява ритъмът, а също използването на звученето на думите и тези чувства, които те предизвикват благодарение на символичното ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова С течение на времето се завръщах в норма – неизменно пребивавайки в състояние на повишено съзнание, аз излизах от състоянието на умствено опиянение и преминавах в състояние на трезвост. Започнах по-отчетливо да осъзнавам, че с нищо не превъзхождах останалите, с изключение на това, че моят психофизиологичен апарат придоби възможност да пристъпи извън пределите, ограничаващи умствената дейност на обикновения човек. Физически бях все още толкова податлив на болести, подвластен на процеса на стареене и уязвим за нещастни случаи, както и всеки друг човек. Единственото различие беше в това, че измененията в моята ментална сфера, които ме приближиха до разбирането на висшите метафизични материи, толкова различни от ежедневните концепции, колкото ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Ежедневното потапяне в океана на съзнанието, към който неочаквано получих достъп, действаше възбуждащо на моя ум. Бях изумен от богатството на откриващия се в мен свят. Безпокойството и съмненията, предизвикани от моето състояние, изчезнаха без следа, отстъпвайки място на чувството на неизразима благодарност към божествената сила, която, въпреки моето невежество и постоянна съпротива, моите грешки и несполуки, все пак създаде в мен нов канал за възприятие, благодарение на който пред вътрешния ми поглед се откри потресаваща реалност. Независимо от всичките ми усилия, информацията за тези странни психически прояви изтече навън. Странното ми поведение и състояние на дълбока вглъбеност не останаха незабелязани от хазаина на дома, приятелите ми...