Архив
 
 
 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова В своето описание на екстатичното преживяване на Самадхи авторът отбелязва, че той „живее в блестящ свят на ярки цветове”. Необичайният визуален опит на възприемане на цветовете и художествената стойност на предметите, за който пише и Хъксли в „Дверите на възприятието” (разказвайки за онези, които са преживели видения под въздействие на ЛСД), и Зенер в книгата „Мистицизъм – сакрален и профанен”, и Самерс във „Физически феномени на мистицизма”, потвърждава, че описаните тук преживявания носят подобен характер. Обаче има съществено различие между „сакралния” мистицизъм на Гопи Кришна и „профанния”, който аз разбирам като получаване на необичаен опит с помощта на химически средства (съгласно Зенер). Възможно е, съвременната жажда за визуален опит (разглеждане на забележителности, телевизия, подводни снимки, фотография, интере...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Така под влиянието на сияещия поток моите храносмилателни способности неочаквано значително нараснаха, и то без всякакви нежелани последствия. Започна поредният период от новия опит, към който ме подтикна необичайното функциониране на моя организъм. Трудно беше да повярвам, че храносмилателните органи могат толкова да активират своята дейност, превръщайки ме от човек, който винаги се храни много умерено, в истински лакомник. Стомахът ми, стимулиран от дейността на вътрешния огън, можеше да поеме огромно количество храна, която сякаш изгаряше, без да предизвиква в мен никакво отвращение. Аз съм чел и слушал за йоги, които са се научили така добре да контролират работата на храносмилателните органи, че са могли да поглъщат храна в невероятни ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова На мен ми провървя с моите близки и приятели, благодарение на чиято любов и преданост ми се удаде да измина този нелек път. Двете ми сестри, техните съпрузи, бащата и братята на жена ми, а също и моите не многобройни, но искрени, приятели ме обградиха с много любов и грижи. Майка ми почина година и половина преди произшествието, но тази любов, с която ме възпитаваше в детството, както и безпримерната преданост на моята съпруга, ми помогнаха да оживея. За мен те бяха два ангела хранители, на които ще остана задължен за цял живот. Съдбата ме е дарила с майка, чиято искрена доброта, благородство на характера, чувство за дълг и нравствена чистота заслужават висша похвала и чиято любов се отрази на целия ми живот. Обръщайки се назад, мога твърдо ...

 
Споделено
 

от книгата на Марк Сера „Културата на уважението“ Тримата мъже Първият мъж е властен, но емоционално незрял и поради това – често разрушителен. Мачо, мъжът на мъжете. Вторият мъж е чувствителен и добронамерен. Вината и срамът го правят слаб. Нерешителен, подвластен на Жената. Третият мъж е безкомпромисно верен на себе си. На собствената си истина, на собствения си живот. На собствената си смърт. Той е властен, но достатъчно чувствителен, за да чуе Жената и да се вслушва в нея. Ето защо Жената позволява на този мъж да я води. Трите жени Първата е мила и нежна, но се страхува. Страхът я обезсилва, кара я да се сравнява със сестрите си. Да влиза в сделки с разрушителната сила на Мачото. Втората жена е винаги права. И реакциите ú не закъсняват. Тя се чувства свободна и силна. Солидарна е със сестрите си, отказва да заговорничи. Тя осъжда Мачото и презира Нерешителния. Тя е гневна. Третата жена знае сил...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова За съжаление ние не знаем съдържанието на сънищата на автора. На нас ни разказват само за тяхната възвишена красота, яркост, напрегнатост и съпътстващото повишаване на физиологичната активност, особено на половата. Както вече бе споменато, жизнеността на въображението е характерна за бялата фаза, за активирането на анимата. Любопитно е да се наблюдава колко се отличава процесът при автора от този, който се случва при психоанализа с хората на Запад. За нас не е достатъчно да имаме прекрасни сънища – те трябва да бъдат записани, проанализирани, интегрирани. А на Гопи Кришна му е достатъчно това, че ги вижда, чувства и преживява. Тук стигаме до един от начините, по който „егото” и съзнанието могат да бъдат разделени. Доколкото в хода на анализата сънят се изучава подробно с цел да бъде интегриран, ние разширяваме „егото” и о...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Ако не се смятат необичайностите, а възможно даже анормалности, на психическите изяви, пробуждането на Кундалини е съвършено естествено, макар и рядко биологично явление, демонстриращо способността на здравия човешки организъм да достигне нови степени на еволюционно усъвършенстване. Единственото, което придава на този феномен странен, даже невероятен характер, е биологичният процес, който, започвайки в организма, води до проява на нетипични, едва ли не свръхестествени качества. На хората, притежаващи обширни знания за царството на животните, трябва да са известни случаи на странно поведение на много животни, необяснимо от гледна точка на известните биологични закони. Обаче тези, които приемат за даденост подобни форми сред нисшите форми на жи...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Наблюдавайки всеки ден своя организъм, аз имах всички основания да предполагам, че в него става процес на трансформация. Но целта на тази трансформация оставаше неясна за мен. Единственото, което можех да предположа, е, че мозъкът ми и нервната ми система постепенно преминават в състояние, което дава възможност да се постигне разширение на съзнанието, характерно за йогите и мистиците, намиращи се в транс. Моето съзнание и без това претърпя разширение от момента на пробуждане на Кундалини (за което нито за минутка не забравях и което стана причина за моите невероятни страдания). Обаче настоящият процес на разширяване на ума предвещаваше преход към ново ниво, в което връзките, свързващи тялото и духа, напълно изчезват, предоставяйки на последни...

 
Воинът на светлината
 

[quote] "Не съществува по-добро средство, за да се опази индивида от обезличаване, от притежаването на някаква тайна, която той желае или е длъжен да опази." Карл Густав Юнг, "Автобиография", с. 337 [/quote] Тайната има много специфична роля в процесите на индивидуация, които в своята същност са постигане на духовна зрялост. Лесно е да се види връзката й с обикновената човешка зрелост - който може да пази поверената му тайна заслужава доверие. Той устоява на изкушението да се похвали или да покаже на другите, че знае нещо, което те не знаят. Може да удържа "нещото" в себе си, а това е израз на сила и отговорност. По-трудно е да се види връзката й с духовната зрелост, която е независимост  от господстващите религиозни възгледи или принадлежността към духовни общности. Но именно тя е нещото, за което пише Юнг, тъй като в самата си същност това е индивидуацията - един дълъг процес на диференциация на съзнанието, чиято основн...

 
Мисъл на деня
 

[quote] "Нека твоите избори отразяват твоите надежди, а не страховете ти." Нелсън Мандела [/quote]       Коментар: Ако тази тази "мисъл на деня" дойде при вас по принципа на синхроничността, тя е за да ви окуражи да бъдете смели. Препятствията по пътя не са, за да ни откажат, а за да тестват силата на намерението и на характера ни. Това, че тя идва чрез думите на един от най-големите лидери на всички времена, значи много повече, отколкото ако е казана от друг. А фактът, че този лидер е успял да осъществи надеждата си след като е бил двадесет и седем години в затвора, означава и още нещо - когато знаем, че един ден най-съкровените ни мечти ще станат реалност, времето за тяхното сбъдване престава да има значение. Продължаваме да правим Малките стъпки, от които се изграждат Големите неща.

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова След като преживяванията са станали по-леки и животът му се е върнал в привичните коловози, нашият автор отбелязва два нови проблема: не може да чете съсредоточено и „продължава да изпитва страх от свръхестественото”. В десета глава той засяга и религиозни въпроси. От чисто психодинамична гледна точка, този страх от свръхестественото е резултат от потискане. Безпокойството се явява проявен в съзнание страх пред връщане на потиснатото (в нашия случай) несъзнавано. Освен това, можем да кажем, че страхът е естествена реакция на травма – детето, което се е опарило, се бои от огъня. Фактът, че този страх се фокусира именно върху свръхестественото, свидетелства за ново отношение към него, за променена ориентация на съзнанието по отношение на всичко, което се намира зад пределите на кръгозора. Като съвременни читатели, ние се о...