публикувано 07.12.2009 от Камелия Хаджийска в Ошо Зен Таро
 
 

Творчество

75433950_IzYjJesh_POSTIMAGESzen004Creativity„Творчеството е качеството, което внасяш в това, което правиш. То е нагласа, вътрешен подход, показва как гледаш на нещата…
Не всеки може да бъде художник – и не е нужно. Ако всички са художници, светът ще е много грозен, ще бъде трудно да се живее! Не всеки може да бъде танцьор, и няма нужда от това. Но всеки може да проявява творчество. Всичко, което правиш, ако го правиш с радост, с любов, ако действията ти не са чисто практични, е творчество. Ако то кара нещо в теб да се развие, ако води до израстване, значи е духовно, творческо, божествено. Колкото повече творчество влагаш, толкова по-божествен ставаш. Всички религии казват, че Бог е Творецът. Не знам дали е така, но знам едно нещо – колкото по-съзидателен ставаш, толкова по-божествен ставаш. Когато в своята съзидателност стигнеш връхната точка, когато целият ти живот стане творчество, ти живееш в Бог. Явно той наистина е създателят, щом тези, които проявяват творчество, винаги са били най-близо до него. Обичай това, което правиш. Бъди медитативен, докато го правиш – независимо какво е то!“             ОШО

 

Коментар:
От алхимията на огъня и водата, които идват от земята, до божествената светлина, проникваща отгоре, фигурата на тази карта е буквално завладяна от творческата сила. Истина е, да изживееш своята съзидателност значи да навлезеш в тайнственото. Техниката, вещината и познанието са само инструменти. Ключът е да се предадеш на енергията, която стимулира раждането на всички неща. Тази енергия няма форма или структура, но всички форми и структури произлизат от нея. Няма значение в каква форма изразяваш своята съзидателност – като рисуваш, пееш, садиш в градината или готвиш. Важното е да бъдеш отворен за онова, което иска да се изрази чрез теб. Помни, че ние не притежаваме творенията си, те не ни принадлежат. Истинското творчество е резултат от съюза с божественото, с мистичното и непознаваемото. Тогава то носи радост на твореца и щастие на другите.