публикувано 14.03.2012 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Стъпка 4 – Използвай своята женска енергия да станеш дори още по-чувствителен

Ето и последната от четирите стъпки от статията на Герит Гилен „От свръхчувствителност към висока чувствителност. Тя  е: „Използвай своята женска енергия да станеш дори още по-чувствителен“:

„Твоята женска енергия може да направи разлика между страха от някой и обичането на някой. Тя ви дава възможност да погледнете зад маската, която някой си слага, и да видите неговата уязвимост. В нашите сърца ние всички сме добри. Бог е в сърцето на всеки човек. Можете да използвате женската си енергия, за да станете дори още по-чувствителни и да използвате своята емпатия, за да разберете наистина как изглежда да си на мястото на някой друг. Да разберете някой отвътре ще ви помогне да разгледате в перспектива техните нараняващи забележки или застрашаващо поведение. Това ще ви помогне да се освободите от него.

Това става възможно, когато мъжката енергия вътре е достатъчно силна, за да предпазва женската ви част. Когато сме наранени от това, което другия човек ни казва, ние често сме наранени не от неговите думи, а от нашата свръхчувствителна интерпретация на тези думи. Често хората не го правят, за да ви наранят, те просто избълват нещо, което не е насочено към вас лично. Вашата мъжка енергия може да ви помогне да не приемате нещата лично. Вашата женска енергия ви помага, за да почувствате какво наистина се случва с  другия човек. Като използваме женския дар на чувствителността, ние можем да видим много светлина в този тъмен свят около нас. Ставайки по-чувствителни ние правим крачка към сърцето на нашите събратя, което често е по-топло и светло, отколкото ние сме си мислили. Като забелязваме светлината в сърцето на другите, нашата собствена светлина ще заблести още по-силно.

Да станете дори още по-чувствителни, работи в две направления: не само ви дава възможност да се сдобиете с по-дълбоко чувство за това какво е другия човек, но и той ви опознава по-добре. Те усещат нещо чувствително, топло и красиво у вас, което те не са забелязвали преди това; като отдадете признание на другия човек, той ви отвръща също с признание. Това е начинът, по който започвате да се чувствате у дома си на Земята.“

Gerrit Gielen, „From hypersensitivity to high sensitivity, Becoming the angel that you are“

Това е стъпката на любовта, на обичането, на състраданието. Изглежда, че тя идва най-накрая – след като сме усвоили първо мъжката енергия на разграничаването, която ни е помогнала да не приемаме нещата лично и след като сме осъзнали, че сме тук, за да направим този свят едно по-добро място за живеене и дадем своя скромен принос. Най-важното, обаче, според мен, в тази стъпка е свързано с това, че за да има съ-страдание, преди това е имало страдание. Защото това е състраданието – едно вътрешно знание, което ни помага да разбираме т.нар. грешници, защото на нас самите не ни е чужд този опит. Ако не в тоя живот, в някой от предишните:).

Много хора, които се разпознават в описанието на свръхчувствителните хора, които са устремени към високи ценности и идеали и копнеят за един по-добър и справедлив свят, имат съпротива да нарекат себе си ангели. Защото за тях ангел означава да си бял и добър и е нещо твърде специално. От моята „камбанария“ е точно обратното – да си ангел, означава също толкова и да си наясно, че носиш демона в себе си. Това не означава да си бял и добър, а да си наясно и с тъмната част от себе си. Да си ангел на Земята означава да си „паднал“, означава също толкова и да си Луцифер (падналия ангел). Това става по-ясно, ако се знае цялостния контекст на посланието на Г.Гилен, който е написаното в сайта, където е публикувана неговата статия – а това са ченълингите на Памела Крибе, в които се представя Христовото съзнание в новата епоха. Основната идея там накратко е точно в това – че любовта е отиване отвъд двойнствеността, тя не е трансформиране на злото, тя е обгръщане на злото с разбиране и състрадание. За мен това е много радикална концепция за всеки тръгнал по духовната пътека. Защото  за всеки който търси зрялата духовност няма такъв филм да си бял и добър – има любов, има състрадание към грешника – както в другите хора, така и в себе си.

Тази статия завършва с идеята, че да си ангел, означава да си балансиран. И това е не само баланса между мъжкото и женското, то е между даването и получаването – един друг аспект, който подобно на женското е силно дисбалансиран при хората, носещи новата духовност:

„Всяко човешко същество дава и получава. За да бъдем физически и психически здрави, ние се нуждаем от това да бъдем в равновесие с нашето обкръжение. Потокът на даване и потокът на получаване трябва да бъдат балансирани. В момента, в който ние започнем да излъчваме повече от нашата светлина и извършим прехода от свръхчувствителност към висока чувствителност и станем ангелът, който сме, потокът на даването нараства. Ние излъчваме творческа и красива енергия и я споделяме със своето обкръжение, често без дори да знаем за това. Енергията, която ние отдаваме на света иска да се върне към нас под формата на (физическо) изобилие.

Това поражда проблеми у чувствителните хора. Свръхчувствителните хора често не вярват, че животът може да бъде красив, богат и изобилен за тях. Те усещат, че това не е редно, че те не го заслужават и така блокират потока на получаването, който иска да се върне към тях. Религиозните традиции, които учат, че е по-добре да се дава, отколкото да се получава, че е грях да се забавляваш, подкрепят тази посока на мислене. Страхът и съмнението държат настрана естественото изобилие, което иска да се върне към вас.

Бъде внимателен за това. Проверявайте дали сте готови наистина да се отворите за това, което светът иска да ви даде, към цялата тази любов, която е там за вас. Докато не успеете да кажете „да“ на това, което вселената иска да ви даде по пътя ви, вие не сте казали истински „да“ на самите себе си. Кажете си високо и любящо „да“ на себе си, на всички вас. Приемайки потока на получаването във вашия живот след това ще стане естествено за вас.“

Gerrit Gielen, „From hypersensitivity to high sensitivity, Becoming the angel that you are“

С този цитат приключвам серията от ангелските:) публикации, в които споделям на части статията на Г. Гилен „От свръх-чувствителност към висока чувствителност“. Може и да ви е дошло в повече, но без това не бих имала чувството за завършеност на стъпките, които ни помагат да извършим този преход и да изявим във външния свят нещо, което е причина да се чувстваме по-уязвими и да се крием. Крайната стъпка не само ни води до пълноценна изява на дара на чувствителността във външния свят – тя води до създаване на изобилието в живота. Разбира се, ако си позволим да се отворим за него.

Камелия