публикувано 15.01.2010 от Камелия Хаджийска в Групи за личностно развитие
 
 

Срещи със себе си – духовното ни ДНК

Група за себепознание и личностно развитие с полето на знанието

23-24 януари 2010

Тази група дава възможност за изследване на едни от най-дълбоките пластове в нашето несъзнавано – там, където  излизаме от спомените на биографичното ниво и се свързваме със записите на нашето духовно ДНК. Това са тези своеобразни отпечатъци в енергийното ни поле,  които съхраняват травмите или неусвоените уроци от миналото на безсмъртната ни душа или от душата на нашите предшественици и като такива влияят върху най-трудно поддаващите се на промяна модели на поведение в живота ни. Това е ниво на психична работа, което поради дълбочината на преживяванията и необичайния източник за информация (поле на знанието или Акашови записи) граничи с мистерията и провокира тези от нас, които имат нужда от научни обяснения, да разширим мисловните си хоризонти и да се отворим за новото, като разчитаме на прагматичния критерий за истинност на произтичащото и се доверяваме на автентичността на преживяванията и видимостта на промените, които се случват по време и след подобна работа.

Методът на работа – психодрама в полето на знанието – е резултат от  творческото съчетаване и развитие на методите на психодрамата и семейните констелации. За хората, които познават метода на семейните констелации, този стил на групова работа много наподобява външно на тях, но както в теорията, така и в техниките има значими различия. Повече за метода “психодрама в полето на знанието” и неговата специфика можете да прочетете тук.

Заповядайте!

Сърдечен поздрав, Камелия Хаджийска