публикувано 12.03.2010 от Камелия Хаджийска в Уроците на любовта
 
 

Практикувай!

„Преди да проповядваш – практикувай!“

Багаван Шри Шри Сай Баба

 

Коментар: Това е един много кратък „Урок на любовта“, но с възможност за доста практика впоследствие. Той ви приканва да си спомните всичко, което знаете за любовта, и да видите дали го практикувате. И, ако откриете разминаване между тези двете (трябва да сте много честни обаче!), да започнете да практикувате това, което вече много добре знаете.

Може би, този отговор идва при вас сега, защото вече знаете доста за любовта и единственото, което ви остава, е да го практикувате? А, ако наистина знаете достатъчно в тази област, значи знаете, че за практикуването на любовта не е необходимо да има външен партньор – истински важното партньорство е с нас самите.

Камелия Хаджийска