публикувано 08.07.2011 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Поражение

От книгата на Халил Джубран „Безумецът“

„Поражение, мое поражение, мое
отчуждение и уединение,
ти си ми по-свидно от хиляди победи,
по-сладостно за сърцето ми от цялата
слава на света.

Поражение, мое поражение, мое
предизвикателство и себепознание,
чрез тебе знам, че още съм млад и
бързоног,
че не ме блазнят увяхнали лаври.
Чрез тебе открих самотата
и радостта да съм отхвърлян и презрян.

Поражение, мое поражение, мой бляскав
меч, мой щит,
в очите ти прочетох,
че който дири трон, сам става роб;
че който иска да бъде разбран,
се принизява;
че за да вникнеш в някого, трябва да го
обозреш.
Отрони се като зрял плод, за да бъдеш
храна.

Поражение, мое поражение, мой смели,
храбри спътнико,
ще чуеш песента, виковете и
мълчанията ми
и друг освен теб не ще ми говори за
пърхането на крилете,
за брожението на морето
и за планини, пламтящи в нощта.
Единствено ти ще извървиш стръмните
каменисти пътеки на душата ми.

Поражение, мое поражение, безсмъртно
мое дръзновение,
двамата заедно ще се смеем посред бурята,
заедно ще копаем гробове за онова, което
в нас умира,
неотклонно ще гледаме в упор слънцето
и ще бъдем опасни.

Коментар: Наскоро се случи нещо, което може като преживяване да се опише именно с тези думи – „поражение“. Щеше ми се да бях попаднала на този стих на Джубран тогава… за утеха. Без опита ми оттогава, обаче, не бих разбрала тези стихове сега по същия начин… вече знам какво означава да копаеш с поражението гроба на преходното. Също така, знам, че рано или късно, пак ще преживея подобен опит – не заради друго, просто такъв е живота, редуващ деня и нощта… Халил Джубран е авторът, един от най-добрите според мен, който вижда взаимосвързаността на привидно противоположните части на живота и тъй като това е нещото, което най-много ценя напоследък, ще споделя още любими цитати от него в бъдеще. Сега започвам с това красиво послание за поражението – написано от човека, който е постигнал огромен успех и чиито книги имат многомилионен тираж, преведени в десетки страни по света… Вероятно така работи играта на противоположностите в живота?           Камелия