публикувано 10.03.2010 от Камелия Хаджийска в Уроците на любовта
 
 

Обновление е възможно само в настоящето

„Обновление е възможно само в настоящето, а не в бъ­дещето, не утре. Човек, който разчита на времето като сред­ство да постигне щастие, да вникне в истината или да достиг­не до Бог, се заблуждава. Той живее в невежество и поради това в конфликт.“

Джиду Кришнамурти

Коментар:Урокът на любовта“ за вас сега е да престанете да отлагате и да чакате някой ден… да дойде принца,..  да започнете да обичате себе си… Започнете сега! Без отлагане! Не утре! Защото любовта е достъпна точно сега, точно в този момент… само, ако се отворим за нея. Действията, които са свързани с отварянето към нея са много различни, но ще разпознаем, че са правилните, просто ако точно сега започнем да правим това, което знаем, че ще ни накара да се почувстваме по-добре, но отлагаме постоянно…Това не е необходимо да бъде нещо драматично във външния свят – понякога това е просто по-различна мисъл за себе си, която ни кара да се почувстваме наистина ценни, наистина, че заслужаваме да сме щастливи !