публикувано 07.12.2009 от Камелия Хаджийска в Ошо Зен Таро
 
 

Невинност

„Дзен казва, че ако изоставиш познанието – а в него е включено всичко: името, самоличността, всичко, защото това ти е дадено от другите – та ако изоставиш всичко, което ти е дадено от другите, съществото ти ще има съвсем различно качество – невинността. Това ще е разпятието на личността и възкресението на твоята невинност. Ще станеш отново дете, ще се преродиш.“                    ОШО

 

 

 

Коментар:

Възрастният човек на тази карта излъчва детски възторг от света. Около него витае усещане за благодат, сякаш той е в пълна хармония със себе си и с всичко, което му носи животът. Той се радва на своето общение с богомолката, която е на ръката му, двамата сякаш са първи приятели. Розовите цветя, които се спускат над него, символизират време на отпускане, релаксация и благост. Те са отговор на неговото присъствие, отражение на собствените му качества.
Невинността, която се ражда от дълбокото възприятие на живота, е детска, но не и детинска. Невинността на детето е прекрасна, но невежа. Тя ще бъде заменена с недоверие и съмнение, докато детето расте и научава, че светът е опасно място. Но невинността на пълноценно изживения живот притежава като свое качество мъдростта и приемането на вечно променящото се чудо на живота.