публикувано 10.12.2009 от Камелия Хаджийска в Групи за личностно развитие
 
 

Лунни възли

Откъде идваме, накъде отиваме

или какви са уроците на нашия Северен Лунен възел

Двудневна група за личностно развитие и себепознание с полето на знанието и астрология,

19/20 септември, 2009

Фокуса на тази група ще бъде изследване на дименсията минало-бъдеще в нашия живот през уроците, които учим и имаме да научим – които са специфични за нас, защото са свързани с уникалните за жизнения ни път предизвикателства. Както обикновено, това изследване ще съчетава различни теоретически подходи в разпознаване на информацията, която ни разкрива полето на знанието (Акашовите записи), но този път основния “прочит” на посланията на полето ще бъде през астрологията. По-конкретно, ще прилагаме тази част от астрологията, която е свързана с лунните възли в хороскопа ни и която посочва уроците на миналото и бъдещето не само в контекста на настоящия ни живот, но и на възможните минали превъплъщения.

В основата на психо-астрологическата  интерпретация на работата ни с полето на знанието ще бъде книгата на Жан Спилър “Астрология на душата” , като всеки един от участниците ще има възможност, както да се запознае от астрологическа гледна точка с това кой е лунния му възел и какво означава за него, така и да преживее лично, непосредствено, чрез полето на знанието, неговия смисъл и посланията от гледна точка на житейските си уроци. Ако говорим метафорично, в групата отново ще развързваме възли, но не само такива, които са свързани със заплетености от семейната ни история, а с космическите възли на жизнения ни път…  по който всяка осъзната стъпка ни прави цялостни и интегрирани човешки същества.