публикувано 21.04.2011 от Камелия Хаджийска в Мисъл на деня
 
 

Как се влиза в рая?

„Когато се научите да обичате в ада, ще се окажете в рая.“

Тадеуш Голас

 

Коментар: Ако това е вашата мисъл на деня, може би, тя е добър повод да ви напомни днес да практикувате обичта към всичко, което се случи във вашия ден – вътре и вън от вас. Лесно е да обичаш милия, добрия, щедрия човек, но е трудно да обичаш грешника… И още по-трудно – ако този грешник се намира вътре в нас. Мнозина казват, че адът не е място, на което отиваме след като умрем, а се намира тук и сега – в нашите сърца. Може би днес има огромна възможност да се окажете в рая… просто малко безусловна обич към всичко, което донася денят ви, и ще бъдете там?  

Камелия