публикувано 13.06.2011 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Какво е Бог?

Когато говоря за вярата като източник на вътрешна сила, която ни помага да се справим с най-голямата болка в живота ни, нямам предвид вярване. Вярванията могат да бъдат заимствани от това, което са ни казали другите хора. Вярата е нещо, което е в самата сърцевина на нашия мироглед за живота, тя е продукт на личен опит и преживявания и като такава е нещо, което е вътрешно достояние, а не външна доктрина, която трябва да бъде сляпо следвана от нас. Това е същото, което се съдържа в отговора на Юнг, когато са го питали дали вярва в Бог и той отговорил: „Не, не вярвам… Аз знам.“. Това е и посланието на цитата от Симон Вейл, с който започва книгата на Дийпак Чопра  „Как да познаем Бога“ – „Когато става въпрос за божествени неща, вярата е безполезна. Само убедеността може да бъде от полза. Нищо друго освен убедеността, не е достойно за Бога“.

Вярата е начинът, чрез който се свързваме с това, което наричаме Бог, но какво е Бог? Всеки има своето възприятие за това какво е Той … разбира се, ако не е от онези хора, които само цитират какво са прочели тук или там или какво са чули от този и онзи и които все още не са изградили лично отношение към Тази реалност. По-долу са отговорите на няколко човека, които силно са повлияли със своите възгледи върху големи групи хора и чиято вяра не е вярване, а продукт на техния личен опит и преживявания. Когато прочетете техните отговори ще видите ясно това:

Айнщайн: „Това дълбоко емоционално убеждение за присъствието на висша разумна сила, която се разкрива в неспособността да се схване с ума Вселената, оформя моята идея за Бог.“

Ошо: „Според мен Бог е тук-и-сега. Всичко, което виждаш е Бог. Бог не е нещо отвъдно, Бог е нещо вътрешно…Всичко е свързано с всичко останало, ти съществуваш в едно взаимнообвързано семейство… Животът е заедност и тази заедност е Бог.“

Юнг: „Бог е името, посредством което обозначавам всички неща, които пресичат житейският ми път неочаквано, жестоко и напълно безсмислено, всички неща, които променят плановате и намеренията ми, и пренасочват живота ми в коренно противоположна посока.“

А според вас какво е Бог???

Камелия