публикувано 07.12.2009 от Камелия Хаджийска в Ошо Зен Таро
 
 

Интеграция

„Конфликтът е в човека. Ако не бъде разрешен там, не може да бъде разрешен никъде. Политиката е в теб, тя е между двете части на ума. Между тях има много малък мост. Ако той бъде разрушен – при нещастен случай, физиологичен дефект или нещо друго – човек става раздвоен, става двама души. Това е феноменът на шизофренията, на раздвоението на личността.
Прекъсне ли се мостът – а той е много крехък – ставаш двама, държиш се като двама души. Сутринта си изпълнен с любов и красота, а вечерта си завладян от гняв, напълно различен. Не помниш сутринта… как можеш да помниш? Тогава е действал друг ум – и човек става двама души. Ако мостът бъде укрепен до такава степен, че двата ума да изчезнат като два и да станат един, настъпва интеграцията, кристализацията.
Това, което Гурджиев е наричал кристализация на съществото, не е друго, а единството на тези два ума, вътрешната среща на мъжкото и женското, на ян и ин, на ляво и дясно, на логика и интуиция, на Платон и Аристотел.“  ОШО

Коментар:

Образът на интеграцията е иnio mystica, сливането на противоположностите. Време е досега изпитваните дуалности на живота да установят контакт. Вместо нощта и тъмнината да се противопоставят на деня и светлината, те започват да работят заедно за създаването на единно цяло, като се превръщат едно в друго до безкрай и всяко съдържа в своята сърцевина семето на противоположното.
И орелът, и лебедът са същества на величието и полета. Орелът въплъщава силата и самотата, а лебедът – простора и чистотата, като изящно се носи по повърхността и се гмурка в елемента на емоциите, напълно удовлетворен и цялостен в своето съвършенство и красота.
Ние сме съюзът на орела и лебеда – мъжко и женско, огън и вода, живот и смърт. Картата на интеграцията е символ на сътворяването на себе си, на новия живот, на мистичния съюз, познат като алхимия.