публикувано 25.02.2010 от Камелия Хаджийска в Мисъл на деня
 
 

Знание и разбиране

„С колкото повече знание е обременено едно съзнание, толкова то е по-неспособно да разбира.“

Джиду Кришнамурти