публикувано 08.11.2010 от Камелия Хаджийска в Уроците на любовта
 
 

За да направите верния избор

„Когато някой не се отнася към вас с обич и уважение, ще бъде истински дар той да напусне живота ви. Не го ли стори, със сигурност ви чакат много години на стра­дание. Известно време ще ви боли от раздялата, но накрая сърцето ви ще оздравее. Тогава ще можете да избе­рете онова, което наистина искате. Ще откриете, че за да направите верния избор, ви е по-необходимо да вярвате на себе си, отколкото на другите.“

Дон Мигел Руис, Четирите споразумения

Коментар: Ако това е отговорът, който „Уроците на любовта“ ви изпратиха днес, вижте дали се оплаквате напоследък, че някой (някои) злоупотребява с вашата доброта, търпение и обич. И, ако това не само продължава достатъчно дълго време, но е съпътствано и от серия неуспешни опити да подобрите общуването с него, си задайте въпроса: „Дали вече не е дошло времето този човек да наусне живота ми? Защото заслужавам нещо по-добро! Да затварям очите си пред фактите на липса на обич и уважение означава, че затварям вратата, през която може да дойде нещо ново и по-добро в живота ми.“