публикувано 17.02.2011 от Камелия Хаджийска в Ошо-просветлявания
 
 

Защо хората…?

„Защо хората искат да останат в тяхното нещастие и когато вратите се отворят към щастието, те не искат да го погледнат?

Те са направили определени инвестиции в своето нещастие, приспособили са се към него.“

Ошо, Беседи за Исус, т.1