публикувано 09.03.2011 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Единствената ефективна медитация

„Само безалтернативното осъзнаване може да доведе до недвойственост, до помирение на противоположностите във всеобщо разбиране и пълна любов. Аmа et fac quod ris.  Ако обичате, можете да направите, каквото пожелаете. Но ако започнете да вършите това, което искате, или да вършите това, което не искате, в подчинение на някаква традиционна система или представи, идеали и забрани, вие никога няма да обичате. Освобождаващият процес трябва да започне с безалтернативното осъзнаване на това, което желаете, и на вашите реакции на системата от символи, която ви казва, че трябва или не трябва да желаете. Чрез това безалтернативно осъзнаване, което прониква през последователните слоеве на аза и подсъзнанието, ще дойдат любовта и разбирането, но от друг порядък, различен от този, с който обикновено сме запознати.Това безалтернативно осъзнаване – във всеки момент и при всички обстоятелства в живота – е единствената ефективна медитация. Всички други форми на йога водят или до сляпо мислене, което е резултат на самодисциплина, или до някакъв вид самопричинен екстаз, някаква форма на фалшиво самадхи.“

Джиду Кришнамурти, „Първата и последна свобода“

Коментар: Именно безалтернативното осъзнаване, за което говори Кришнамурти, е средството, което води до истинската добродетелност, за която той пише на друго място. То е и същото, за което говори и Ошо – става въпрос за процес на директно осъзнаване на вътрешните ни процеси – чувства, усещания и мисли – без да бъдат поставяни в категорията „добро“ или „лошо“. С други думи – осъзнаване без осъждане. Да няма осъждане е условието осъзнаването да се случи истински. Това означава то да е „безалтернативно“. Когато наблюдаваме себе си с нагласата за цялостност, за еднакво приемане на деня и нощта, на зимата и лятото, ние можем да отидем в тези пластове отвъд дуалността, за които Кришнамурти казва, че носят разбиране и любов, но от друг порядък. Това не е лесен процес, както пише Лиз Грийн . Но е единствения път, който води до цялостност и до пластовете на безусловната любов, на Христовото съзнание.           Камелия