публикувано 16.12.2010 от Камелия Хаджийска в От мен
 
 

Бъди промяната, която искаш да видиш в света

Ако сте като мен и жадно търсите знаци, че времената, в които живеем, се променят към по-добро, сега искам да споделя с вас нещо, което няма нищо общо с психологията, но има общо с духа на времето, в което живеем. То пристигна при мен чрез един от постовете на Нова Визия, информиращи ме за тенденциите в света на организационната култура и за най-новите книги в тази област. Става дума за представянето им на книгата на Филип Котлър „Маркетинг3.0“, която описва  бъдещите тенденции в развитието на маркетинга. По-долу е цитатът от тази книга, който всъщност породи желанието ми да го споделя с вас. Вижте първо за какво става дума там:

„Вече сме свидетели на зараждането на Маркетинг 3.0 или ерата, чиито двигател са ценностите. Вместо да възприемат хората единствено като потребители, маркетолозите трябва да започнат да ги третират като човешки същества, притежаващи ум, сърце и дух. Потребителите във все по-висока степен започват да търсят решение на безпокойството си за глобализиращия се свят и се стремят към превръщането му в едно по-добро място. Те търсят компании, чиято мисия, визия и ценности биха удовлетворели най-дълбоките им нужди за социална, икономическа и екологична справедливост. Клиентите търсят не само функционално и емоционално удовлетворение, избирайки продукт или услуги, те търсят удовлетворението на човешкия дух.”

Това, с което този цитат ме впечатли, са думи като „удовлетворие на човешкия дух“, „справедливост“… и то, по отношение на маркетинга! Същото това нещо, заради което съвсем спрях да гледам телевизия, защото наистина ми идва в повече да гледам стотиците повтарящи се реклами, с едно послание – „Вие, дето гледате телевизия, сте едни тъпи парчета, които си падате по голите тела, удоволствията, изгодните далавери и искате да клюкарите по телефона по цял ден“… И изведнъж попадам на книга, която казва, че в бъдеще подобен маркетиг е на път да си отиде, защото по-старите форми на маркетинг – Маркетинг 1.0 и Маркетинг 2.0 вече не са ефективни. А не са ефективни, защото хората – ние! – вече сме се променили! Вече не обръщаме никакво внимание на стотиците комерсиални бомбардировки от телевизора или другаде, а искаме да бъдем третирани като хора с духовни ценности! Това не означава, че голяма част от днешните маркетолози са вече излезли от традицията на маркетинга от времето на неговото възникване и че мисленето им не в категориите на Маркетинг 1.0, но означава, че времета се променят… Много бавно, разбира се, но се променят.

За мен такива книги означават повод за надежда за света, в който живеем. Толкова много пъти съм провеждала разговори с различни хора на тема дали духовните ценности имат място в съвременния ни свят, който изглежда толкова далече от тяхното практикуване… И сега виждам потвърждение на това, което съм твърдяла много пъти – „Не е нужно ние да се адаптираме към свят, който не споделя нашите ценности, а е нужно точно обратното – ние да сме смелите носители на тези ценности, за да може някой ден да променим този свят“. Или, както се казва в известната мисъл, която вече не знам на кого принадлежи (последно чух, че я е казал Ганди), „Бъди промяната, която искаш да видиш в света“.

Знам, колко е трудно и обезсърчително да споделяш ценности, които те отличават от мнозинството. Знам, че често сам ти започваш да гледаш на себе си с оценките на това мнозинство и да се подлагаш на съмнение като се питаш: „Абе, аз наистина ли съм само един наивник и глупак, който се старае да е отговорен, съвестен и да спазва правилата“…  но продължаваш, защото вътрешното ти чувство за съвест ( гласа на душата ти!) е по-силно от кресливите гласове на съмнението и на тълпата. И, идва ден, в който разбираш, че не си малцинство, а си част от тези хора, които променят маркетинговите стратегии и карат специалистите по рекламата да заговорят за „удовлетворението на човешкия дух“. Не е ли прекрасна новина това?! Тя не означава ли за вас същото, което е и за мен – че ние, хората, които вярваме във вечните ценности на човешкия дух, всъщност… вече не сме малко! И ще ставаме все повече и повече, ако не се обезсърчаваме от „другите“ новини – които също идват от телевизора заедно с рекламите:))

Камелия