публикувано 10.12.2009 от Камелия Хаджийска в Групи за личностно развитие
 
 

Архетипът на любовника

Психодраматичен семинар  в полето на знанието

проведен на 16-17 август 2008

“Без любов Душата не се обвързва с живот”      Каръл Пирсън             

Мисля, че вече съм готова да работя в група с този архетип. Той е един от най-любимите ми – както по отношение на смислообразуващите неща в личния ми живот, така и като съществена част от инструментариума на терапевтичната ми практика. И именно затова отлагах досега работата с него – виждах колко сложен и отговорен е той в развитите си форми на проявление. Ако използвам езика от книгата на Каръл Пирсън “Да пробудиш героите в теб”, досега моят вътрешен герой-лечител  използваше архетипната енергия на Мъдреца и на Магьосника, за да участва в алхимичния процес на трансформиране на болката от нашите рани във вътрешна сила и човечност. Сега обаче той е на път по-осъзнато да използва и архетипа на Любовника – да превърне това, което е било емоционален фон на всички групи за Героя, които са се случвали досега, в централна фигура и фокус на изследване.                        

В различни периоди от живота си съм избирала да вярвам в различни дефиниции за любовта – “любовта като усилие”, “любовта като обратното на страха”… и те са ми помагали да вървя напред и да си уча житейските уроци, без да обвинявам другите или живота, че не получавам това, което искам. Сега знам, че зрялата любов е невъзможна без безусловната любов към самия себе си. На този етап избирам да възприемам любовта като обвързаност с живота, като способност да се свържем с тоя вътрешен център в себе си, откъдето постоянно тече сладкия сок на обичта, дори когато външните обстоятелства са горчиви… любовта е достъпна за всички – във всеки момент от живота ни!                       

Въпреки че фокуса на този семинар не е партньорството, а способността да се свързваме с източника на любов в себе си, ще работим и с аспектите на това как се създава зряла връзка с другите, както и кои са тези пречки от семейната ни история, които спират потока на любовта в живота ни. Както обикновено в тези семинари, инструментите, които ще използвам, са различни техники за творческа експресия – ролева игра, рисуване, визуализация…, както и феномена на “полето на знанието”, като безкраен и отзивчиво достъпен източник на информация за реалностите на психичната ни история, настояще и бъдеще. Този път няма да създаваме приказки и да изиграваме техните сюжети, а ще работим с реалността на настоящите ни връзки и взаимоотношения. Броят участници е съзнателно ограничен, така че да има достатъчно пространство и време за работа с индивидуалните теми на всеки.                        

Теорията, която ще ме ръководи в тоя изследователски процес, е изключително многообразна и включва не само многобройните психологически теории по темата за любовта, но и всички онези духовни книги, които са ми помагали в трудни моменти от живота и са свързвали силата на любовта с търсенията на Душата. В основата, разбира се, както обикновено, ще стои прочита на книгата на Каръл Пирсън “Да пробудиш героите в теб” и по-точно  частта, която описва архетипа на Любовника. А също и теорията за семейната душа, така както е представена от Берт Хелингер и Гундхард Вебер в книгата “Скритата симетрия на любовта”.