Случайно заглавие


 


 
Последна публикация
 
 
 
Ошо-просветлявания
 

По-долу е откъс от книгата на  Ошо “Изкуството на умирането”, който е толкова поетичен и точен, че с удоволствие го преведох. Колкото повече живея, толкова повече откривам верността и красотата на казаното от него. ...Подходящото за един човек може да не е подходящо за друг човек. Подходящото за един човек в един период от живота му може да не е подходящо за същия този човек в друг период от живота му. Няма един единствен верен отговор, но има един единствен човек, който знае кой е верният отговор за него. Вие самите.

 
Още "игри на синхроничност"
 
 
 
Ошо-просветлявания
 
 
Цветята на д-р Бах