Случайно заглавие


 


 
Последна публикация
 
 
 
Предстоящи събития
 

“Всеки обрат на съдбата има своето тълкувание, но има и своята красота… Дори преди да се оформи историята на един живот, животът се проявява като образ. Тези образи искат преди всичко да бъдат видени. Дори ако всеки...Подходящото за един човек може да не е подходящо за друг човек. Подходящото за един човек в един период от живота му може да не е подходящо за същия този човек в друг период от живота му. Няма един единствен верен отговор, но има един единствен човек, който знае кой е верният отговор за него. Вие самите.

 
Още "игри на синхроничност"
 
 
 
Ошо-просветлявания
 
 
Цветята на д-р Бах