Случайно заглавие


 


 
Последна публикация
 
 
 
По Пътя на Духа
 
sep2
sep2
sep2

Алхимичните процеси на духовна трансформация обикновено започват с елемента огън, чието психологическо съответствие са човешките страсти – ревността, завистта, злобата, омразата, отмъстителността, гордостта и др. В алхими...Подходящото за един човек може да не е подходящо за друг човек. Подходящото за един човек в един период от живота му може да не е подходящо за същия този човек в друг период от живота му. Няма един единствен верен отговор, но има един единствен човек, който знае кой е верният отговор за него. Вие самите.