Психично здраве и духовно развитие

 


 


 
Последна публикация
 
 
 
Self help
 

„Падмасамбхава казва, че когато хвърлиш пръчка на кучето, кучето ще тича след пръчката. Когато хвърлиш пръчка на лъва, лъвът теб ще преследва. Лъвът неотклонно гледа източника – този, който хвърля пръчката. С поглед...Подходящото за един човек може да не е подходящо за друг човек. Подходящото за един човек в един период от живота му може да не е подходящо за същия този човек в друг период от живота му. Няма един единствен верен отговор, но има един единствен човек, който знае кой е верният отговор за него. Вие самите.