Случайно заглавие


 


 
Последна публикация
 
 
 
Споделено
 
column-of-grounding-energy
column-of-grounding-energy
column-of-grounding-energy

 ГЛАВА ДЕСЕТА – Ел Колли, “Белязана от Духа” “Търпение – Вяра. Във вселената и вътре във вас действат сили отвъд ежедневието. Доверете се на тези дълбоки течения на живота; отпуснете се и плавайте с тях.“ Сали Николс Малцина от...Подходящото за един човек може да не е подходящо за друг човек. Подходящото за един човек в един период от живота му може да не е подходящо за същия този човек в друг период от живота му. Няма един единствен верен отговор, но има един единствен човек, който знае кой е верният отговор за него. Вие самите.

 
Още "игри на синхроничност"
 
 
 
Ошо-просветлявания
 
 
Цветята на д-р Бах